Zienswijze op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Datum besluit: 30 juni 2020


De minister van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Luchtvaartnota 2020-2050 voor, die volgens plan met ingang van eind 2020 in werking zal treden. Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 is een ieder in de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de ontwerp-Luchtvaartnota, het bijbehorende plan-milieueffectrapport en de passende beoordeling. In haar zienswijze zetten Gedeputeerde Staten in op vermindering van hinder door de luchtvaart, oog voor ruimtelijke ordening, inzet van innovatieve economische ontwikkelingen, verbeterde participatie en een regionale rol voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Type besluit: GS-vergadering