Beantwoording Statenvragen 3620 Forum voor Democratie – Bomenkapcentrales

Datum besluit: 9 juni 2020


De fractie van Forum voor Democratie in Provinciale Staten heeft vragen aan het college van GS gesteld naar aanleiding van de onlangs op YouTube verschenen documentaire "Planet of the Humans" van Jeff Gibbs. Het college van Gedeputeerde Staten heeft deze vragen beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering