Beantwoording statenvragen 3621 D66 - Nachtelijk snoei- en maaiwerk langs N209

Datum besluit: 9 juni 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van Schriftelijke Statenvragen 3621 van D66, met betrekking tot nachtelijk snoei- en maaiwerk langs de N209, vastgesteld. Provinciale Staten hebben GS gevraagd waarom ervoor is gekozen om in bewoond gebied in nachtelijke uren te gaan snoeien en maaien, zonder hierover van tevoren de omwonenden te informeren. GS geven aan dat, met het oog op de verkeersveiligheid, niet kan worden voorkomen dat er met regelmaat in nachtelijke uren gewerkt wordt, zeker op en langs onze drukke provinciale wegen. Daar waar het werkzaamheden in de bebouwde kom betreft erkent het college dat er extra aandacht voor de planning van deze werkzaamheden en goede communicatie vooraf van belang zijn.

Type besluit: GS-vergadering