Beantwoording Statenvragen 3628 D66 - Hefbrug Boskoop

Datum besluit: 9 juni 2020Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van schriftelijke vragen van D66. Op 20 mei 2020 is het rapport van de Eenheid Audit en Advies over het onderhoud aan de hefbrug Boskoop openbaar gemaakt. Provinciale Staten hebben GS (Gedeputeerde Staten) in aanloop naar bespreking van het rapport in de Statencommissie Bereikbaarheid & Energie van 10 juni enkele vragen gesteld. In de beantwoording wordt de aanleiding tot het besluit van afsluiting van de hefbrug Boskoop door GS toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op het aspect veiligheid van de hefbrug Boskoop de afgelopen jaren.

Type besluit: GS-vergadering