GS Reactie op brief Zorgen woningbouw van de SvWrR

Datum besluit: 9 juni 2020


Van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR) is een brief met het onderwerp Zorgen woningbouw ontvangen. In de brief wordt door de regio aangegeven dat hoewel de regio blij is met de samenwerking met de provincie, er een aantal verbeterpunten zijn. Gedeputeerde Staten reageren per brief op deze punten.

Type besluit: GS-vergadering