Inhoudelijke reactie jaarplannen 2020 basisvoorziening cultuurparticipatie

Datum besluit: 9 juni 2020


Provinciale Staten worden met een brief geïnformeerd over de inhoudelijke reactie van GS op de jaarplannen 2020 van de basisvoorziening cultuurparticipatie.

Type besluit: GS-vergadering