Inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland en Corona

Datum besluit: 9 juni 2020


De GS-brief aan Provinciale Staten beschrijft de impact van de coronacrisis op de culturele infrastructuur van Zuid-Holland. De coronacrisis raakt alle culturele instellingen in Zuid-Holland. De mate waarin de crisis tot (acute) problemen leidt verschilt per instelling. Evenals de sluiting van de instellingen, brengt ook de stapsgewijze heropening nieuwe uitdagingen met zich mee. De provinciale instellingen houden vinger aan de pols en ondersteunen de instellingen met advies, cursusaanbod en kennisuitwisseling. Provincie Zuid-Holland ziet een regierol op de totale culturele infrastructuur, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het (landelijk) gebied buiten de drie stedelijke cultuurregio's.

Type besluit: GS-vergadering