PORTHOS als onderdeel van de Transitie Haven en Industrie

Datum besluit: 9 juni 2020


Porthos is het project in de Rotterdamse haven van het Havenbedrijf Rotterdam, EBN en de Gasunie om te komen tot een buisleiding die CO2 van de industrie gaat transporteren naar lege gasvelden onder de Noordzee. Deze partijen hebben een Integrale Effectanalyse uitgevoerd waaruit een voorkeursalternatief is gekomen voor de locatie van die buis en het compressorstation dat nodig is om de CO2 onder druk het oude gasveld in te krijgen. Het ministerie van EZK en de projectorganisatie Porthos gaan op 17 juni 2020 de Provinciale Staten via een Technische sessie op de hoogte brengen. Via een brief van GS aan PS worden de Staten inhoudelijk geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering