Vaststelling deelplafonds Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 voor de periode 2020

Datum besluit: 9 juni 2020


In april 2017 is de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 in werking getreden. Hiermee stimuleert de provincie lokale maatschappelijke initiatieven om aan de slag te gaan met energietransitie. Voor de periode 2020 heeft de provincie Zuid-Holland twee deelplafonds vastgesteld voor deze subsidieregeling. Voor paragraaf 4, Energiebesparende maatregelen voor huishoudens, is er een deelplafond van €100.000,- om te waarborgen dat de subsidieregeling ten goede komt aan huishoudens met een maximale WOZ-waarde van €200.000,- of een maximale huurprijs van €900,-. Voor artikel 19 van paragraaf 4, subsidiabele activiteiten en prestatie in de realisatiefase voor woningbouwcorporaties en verengingen geldt een deelplafond van €0,-. De leningsvoorwaarden bij landelijke fondsen zijn gunstig en er zijn meerdere subsidiemogelijkheden beschikbaar bij andere overheden, waardoor onze bijdrage niet meer nodig is tijdens de realisatiefase.

Type besluit: GS-vergadering