Aanvullende informatie aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord

Datum besluit: 10 maart 2020


Op 12 februari 2020 was de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie met als onderwerp het beleidskader aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord. De bespreking werd beperkt tot een eerste termijn gelet op de beschikbare tijd. Ook was er onvoldoende tijd om alle vragen uit de eerste termijn te kunnen beantwoorden. Het vervolg van de bespreking staat geagendeerd voor de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 18 maart 2020. Met bijgevoegde GS brief worden de Statenleden geïnformeerd over hun rol in de verdere aanbesteding, de aangepaste planning en een toelichting op de besproken onderwerpen die niet of onvoldoende beantwoord konden worden in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie van 12 februari 2020.

Type besluit: GS-vergadering