Beantwoorden brief energie cooperaties Midden Holland

Datum besluit: 10 maart 2020


Met deze brief reageren Gedeputeerde Staten op een brief van de energie coöperaties Midden Holland die zorgen hebben over de standpunten van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de inzet in de regionale energiestrategie Midden Holland en uitgangspunten voor de opwek van duurzame energie, zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

Type besluit: GS-vergadering