Beantwoording schriftelijke vragen nr 3592 van PvdA, GL, PvdD, 50PLUS en PVV over afschieten smient

Datum besluit: 10 maart 2020


De provincie heeft hoger beroep ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake het faunabeheerplan voor de smient in Zuid-Holland. Hierover hebben Statenleden van PvdA, GL, PvdD, 50PLUS en PVV schriftelijke vragen gesteld. In de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten tekst en uitleg bij het hoger beroep.

Type besluit: GS-vergadering