Evaluatie Participatienotitie

Datum besluit: 10 maart 2020


Provinciale Staten hebben op 19 december 2018 de participatienotitie vastgesteld. In deze participatienotitie zijn onder andere vijf participatieprincipes en werkafspraken tussen Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten (PS) opgenomen. Hiermee ontwikkelt de Provincie zich in haar rol als netwerkpartner. Afgesproken is om de aanpak uit de notitie na één jaar te evalueren. De evaluatie bestaat uit drie bijlages: de GS-Brief Evaluatie Participatieprincipes, de Terugblik Stand van zaken Participatie voor gesprek met PS en de Terugkoppeling Lunchbijeenkomst Participatie. Ook de technische lunchsessie van 8 januari 2020 met PS maakt deel uit van het evaluatieproces.

Type besluit: GS-vergadering