Jaarverslag 2019 van de Eenheid Audit en Advies

Datum besluit: 10 maart 2020


Op grond van de Provinciewet moeten Gedeputeerde Staten periodiek onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. Met de aanbieding van het jaarverslag 2019 van de Eenheid Audit en Advies aan Provinciale Staten informeren zij hen over de resultaten van dit onderzoek.

Type besluit: GS-vergadering