Participatie project Varen doe je samen! 2020-2025

Datum besluit: 10 maart 2020Vanaf het jaar 2007 participeert de provincie Zuid-Holland in het project "Varen doe je samen!" (VDJS). Zuid-Holland participeert hierin samen met het Rijk, provincies, havenbedrijven en belangenorganisaties uit de recreatievaart en de beroepsvaart. Het doel van het project is gezamenlijk de verkeersveiligheid op het water te bevorderen. Wij onderschrijven tot op de dag van vandaag het nut en de noodzaak van het project Varen doe je samen!. Wij hebben dan ook besloten om ook in de jaren 2020-2025 in het project Varen doe je samen! te participeren als convenantpartner.

Type besluit: GS-vergadering