Samenwerking handhaving Oude Rijn door gemeente Bodegraven-Reeuwijk en provincie Zuid-Holland

Datum besluit: 10 maart 2020


De provincie Zuid-Holland en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ondertekenen het convenant 'Samenwerking nautische handhaving'. Het doel is om de samenwerking bij de handhaving op de provinciale vaarweg de Oude Rijn, die dwars door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk loopt, te verbeteren. De handhavers van de gemeente krijgen de bevoegdheid om op de Oude Rijn de vaarregels te controleren. Ook is het de bedoeling dat er meer wordt samengewerkt bij het toezicht op evenementen. Op deze manier kan de veiligheid op de Oude Rijn beter worden gewaarborgd en de overlast als gevolg van bijvoorbeeld snelle motorboten en brugspringers worden verminderd.

Type besluit: GS-vergadering