Samenwerkingsovereenkomst Meerjarige Exploitatiesubsidie Veenweiden Innovatiecentrum 2020 t/m 2023 (aangehouden 18-2)

Datum besluit: 10 maart 2020


De provincie wil samen met onder andere de provincie Utrecht ook de komende jaren bijdragen aan duurzame instandhouding van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Het VIC is een belangrijke partner die innovaties in de landbouw in de westelijke veenweiden stimuleert. Om procedures voor het VIC eenvoudiger te maken, leggen de provincies Utrecht en Zuid-Holland afspraken vast over financiering van het VIC in een samenwerkingsovereenkomst. Kern van deze afspraken is, dat Utrecht de subsidiering namens Zuid-Holland administratief verzorgt voor de jaren 2020 t/m 2023. Dat bespaart procedures en geeft het VIC uitzicht op de financiële bijdragen voor die jaren.

Type besluit: GS-vergadering