Beslissing op bezwaar van Esso tegen afwijzing intrekking last onder dwangsom

Datum besluit: 17 maart 2020


Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf Esso Nederland B.V. met betrekking tot een verzoek tot intrekking van een opgelegde last onder dwangsom ongegrond te verklaren, omdat na het opleggen van de last onder dwangsom verschillende andere overtredingen bij Esso zijn geconstateerd.

Type besluit: GS-vergadering