Invoeringsplan Omgevingswet op basis van behandelvoorstel motie 906 (aangehouden 10-3)

Datum besluit: 17 maart 2020


De provincie Zuid-Holland bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2021. Daarin werken we intensief samen met onze netwerkpartners als gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Met als uiteindelijk doel om straks gezamenlijk goed voorbereid te zijn op de nieuwe wet. Alle acties die dit jaar met het oog op de voorbereiding worden uitgevoerd, staan in het Invoeringsplan Omgevingswet. Met de Omgevingswet gaan 26 bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving op in één wet. Daarmee ontstaan er meer mogelijkheden om te kunnen werken in de geest van de wet in plaats van alleen te kunnen werken volgens de letter van de wet. Ofwel, door een meer integrale aanpak, meer ruimte voor maatwerk, inzicht en gebruiksgemak als het gaat om het omgevingsrecht kan besluitvorming over projecten worden verbeterd en versneld. Het invoeringsplan zal per kwartaal worden gemonitord, de resultaten zullen worden gedeeld.

Type besluit: GS-vergadering