Monitoringsplan voor monitor Leefomgeving Zuid-Holland

Datum besluit: 17 maart 2020


De provincie Zuid-Holland is bezig met het opzetten van een "monitor leefomgeving". Voor onderwerpen zoals natuur, milieu, economie, mobiliteit, energie, water en wonen wordt in de monitor aan de hand van een beperkt aantal indicatoren aangeven hoe het er ‘buiten’ voor staat. De gegevens uit de monitor worden gebruikt bij de discussies over het huidige en mogelijk nieuw beleid. Gedeputeerde Staten geven met het monitoringsplan invulling aan een eerdere toezegging aan Provinciale Staten om hen op de hoogte te houden hoe de monitor leefomgeving er uit komt te zien. In een later stadium zal de commissie voor de milieu effectrapportage (m.e.r.) om advies worden gevraagd over de invulling van de monitor.

Type besluit: GS-vergadering