Ondertekenen Intentieverklaring Community of Practice Plastic

Datum besluit: 17 maart 2020


Provincie Zuid-Holland ondertekent de intentieverklaring van de 'Community of Practice Plastic Rijn-Maas Delta’ (CoPP) met twintig partijen. Gezamenlijk doel is om plastic zwerfafval tegen te gaan en hiermee schoner water en schonere oevers te krijgen. Hiervoor verzamelt de CoPP data om een beeld van de hoeveelheid plastic in de Rijn-Maas Delta zichtbaar te maken. Ook geschikte methodes voor saneren en monitoren en mogelijkheden tot hergebruik van het afval worden onderzocht.

Type besluit: GS-vergadering