Openstellingsbesluit 2020 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Datum besluit: 17 maart 2020Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland’ in maart 2018 vastgesteld. Op basis van deze regeling zijn in 2018 en 2019 circa 55 subsidies verstrekt voor de verbetering en versterking van winkel- en centrumgebieden. Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidieregeling ook in 2020 weer open te stellen, van 1 april tot en met 31 december.

Type besluit: GS-vergadering