Reactie GS brief opgaven mobiliteit van de gemeente Lansingerland

Datum besluit: 17 maart 2020Gedeputeerde Staten hebben een schriftelijke reactie vastgesteld op de brief van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lansingerland met als onderwerp "opgaven mobiliteit". De brief gaat in op meerdere lopende zaken op het gebied van verkeer en vervoer, die spelen in en rond de gemeente Lansingerland.

Type besluit: GS-vergadering