Overzicht actualiteit n.a.v. ontwikkelingen Corona virus

Datum besluit: 19 maart 2020


Zuid-Holland werkt aan maatregelen aanpak coronacrisis. De provincie Zuid-Holland werkt aan een pakket maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De maatregelen liggen onder meer op het terrein van ondersteuning van de regionale economie, verkeer en vervoer, land- en tuinbouw en vergunningverlening. “We zijn in gesprek met onze partners en kijken creatief wat we kunnen bijdragen in het algemeen maatschappelijk belang”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Iedereen in Nederland draagt bij om het virus in te dammen en te bestrijden. Sommigen in de frontlinie, anderen ondersteunend om het mogelijk te maken. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dragen bij waar mogelijk en zijn daarover in gesprek met Rijk, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, bedrijven en belangenorganisaties. Een pakket maatregelen is daarvoor in de maak. GS willen op de veranderende situatie blijven inspringen en brengen daarom regelmatig bericht hierover uit. GS steken de hand uit en vragen dan ook aan partners waar hulp en ondersteuning gewenst zijn.

Type besluit: GS-vergadering