Beslissing op bezwaar Delphy POP3 subsidie Fieldlab ON

Datum besluit: 24 maart 2020


Het bezwaar van Delphy tegen de weigering van de door Delphy gevraagde POP3 subsidie voor het project Fieldlab ON, is ongegrond verklaard. De gevraagde subsidie is afgewezen omdat de aanvraag onvoldoende punten heeft behaald op basis van de selectiecriteria in het Openstellingsbesluit POP3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019.  Het bezwaar van Delphy is behandeld door de onafhankelijke bezwarencommissie. Het advies van de bezwarencommissie is om het bezwaar ongegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten hebben besloten het advies over te nemen.

Type besluit: GS-vergadering