Beslissing op bezwaar Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop POP3 subsidie Fieldlab ON

Datum besluit: 24 maart 2020


Het bezwaar van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop tegen de weigering van de door Delphy gevraagde POP3 subsidie voor het project Fieldlab ON, is niet ontvankelijk verklaard. De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop heeft geen direct belang bij het bestreden besluit.

Type besluit: GS-vergadering