Afhandeling motie 556 over zoetwaterprotocol

Datum besluit: 3 maart 2020Motie 556 (Noordermeer, VVD, dd 28 januari 2015) werd ingediend naar aanleiding van de plannen om het Volkerak-Zoommeer te veranderen van een zoet in een zout meer. In de motie worden Gedeputeerde Staten verzocht om samen met al de betrokken partners een zoetwaterprotocol op te stellen om lekkage van zout water via de Volkeraksluizen te voorkomen. Deze brief beschrijft welke inspanningen GS (Gedeputeerde Staten) en haar partners hebben gepleegd om invulling te geven aan de motie. Daarnaast wordt verwezen naar een brief waarin de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeeft dat er tot 2032 geen geld is voor de realisatie van een zout Volkerak-Zoommeer. Daarmee is het belangrijkste punt van de motie op de lange baan geschoven. GS verzoeken Provinciale Staten om motie 556 als afgehandeld te beschouwen.

Type besluit: GS-vergadering