Beantwoording statenvragen 3584 SP inzake R-netlijn Alphen – Gouda

Datum besluit: 3 maart 2020


De SP-fractie heeft vragen gesteld over de gevolgen van de verstoring van de dienstregeling Treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda (TAG) op 14 januari 2020 voor reizigers, vervoerder en baanstabiliteit op andere trajecten. Tijdens regulier inspectiewerk van de spoorbaan voor de TAG is een zijdelingse verschuiving van het spoor geconstateerd. Daarop is besloten het treinverkeer te beperken. Na het nemen van snelheidsbeperkende maatregelen, zodat de veiligheid niet in gevaar is, is de reguliere dienstregeling weer hervat, zonder noemenswaardige vertraging. ProRail is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de spoorinfrastructuur. ProRail onderzoekt landelijk de spoorstabiliteit. De uitkomsten van het eindbeeld moeten worden afgewacht.

Type besluit: GS-vergadering