Beantwoording Statenvragen 3585 van de PvdD - afschot reeën

Datum besluit: 3 maart 2020


In Zuid-Holland hebben wij een gezonde en groeiende populatie reeën. Deze populatie wordt beheerd om te voorkomen dat er veel aanrijdingen plaatsvinden. De Partij voor de Dieren heeft hier vragen over gesteld. Gedeputeerde Staten geven in de beantwoording tekst en uitleg over het onderwerp.

Type besluit: GS-vergadering