Doelgroepanalyse Ruiters en menners in beeld

Datum besluit: 3 maart 2020


Met de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de uitgevoerde Doelgroepanalyse ”Ruiters en menners in beeld”. Bij het vaststellen van het Ruiter en menpadenplan door Provinciale Staten op 20 februari 2019 en de bespreking van ambities voor nieuwe ruiter- en menpaden hebben Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten afgesproken om eerst een gedegen doelgroepanalyse uit te voeren.

Type besluit: GS-vergadering