Fietsstraat Nicolaas Beetslaan in Voorburg

Datum besluit: 3 maart 2020


De Fietsersbond Leidschendam-Voorburg heeft aan de gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland gevraagd om geld vrij te maken om de Nicolaas Beetslaan in te richten als fietsstraat, een straat waarin de auto te gast is. De Nicolaas Beetslaan is al in beeld als een (toekomstig) deel van de Velostrada, een snelfietsroute die Leiden met Den Haag verbindt. Wanneer de gemeente Leidschendam-Voorburg een concreet plan opstelt voor dit deel van de route, zal de provincie dat plan meenemen in de eerstvolgende actualisatie van het programma Fiets, waarin de middelen voor alle provinciale fietsprojecten worden vastgelegd.

Type besluit: GS-vergadering