Handreiking “Hoe verbind je de energietransitie met klimaatadaptatie?”

Datum besluit: 3 maart 2020


Het college heeft de folder "Hoe verbind je de energietransitie met klimaatadaptatie?" vastgesteld en aan Provinciale Staten gezonden. In de folder wordt op luchtige wijze aandacht gevraagd om in de energieplannen die de regio's momenteel aan het opstellen zijn, rekening te houden met de effecten die klimaatverandering nu al heeft. Zo wordt gevraagd om na te denken over het duurzaam voorzien in de toenemende koeltevraag (het wordt steeds warmer) en het voorkomen van onnodige kosten door werkzaamheden gelijktijdig in te plannen in plaats van los van elkaar. Het op die manier benutten van 'meekoppelkansen' is één van de afspraken die de overheden hebben gemaakt in het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Type besluit: GS-vergadering