Instemmen met de (11e) wijziging Gemeenschappelijke regeling ODWH en zienswijze inzake het deelnemen in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen

Datum besluit: 3 maart 2020


Gedeputeerde Staten stemmen in met de (11e) wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland onder voorbehoud van instemming door Provinciale Staten. De wijzigingen betreffen de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Tevens hebben Gedeputeerde Staten Provinciale Staten voorgesteld om geen wensen en bedenkingen te uiten naar aanleiding van het besluit inzake het deelnemen van de Omgevingsdienst West-Holland in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.

Type besluit: GS-vergadering