Koersnotitie Omgevingsbeleid

Datum besluit: 3 maart 2020


De provincie Zuid-Holland past haar Omgevingsbeleid opgavegericht en modulair aan. In 2020 starten we met beleidsaanpassingen voor de opgaven Klimaatadaptatie, Circulair Zuid-Holland, Ruimtelijke Kwaliteit en Energietransitie. Daarnaast sluiten we de Omgevingsverordening aan op de terminologie en structuur van de Omgevingswet, gaan we de Omgevingsvisie redactioneel verbeteren en maken we een Omgevingsprogramma. De Koersnotitie 2020 beschrijft de aanpak en planning van deze modules. Het voornemen is om jaarlijks een koersnotitie uit te brengen, met daarin een beschrijving van de modules die in dat jaar starten.

Type besluit: GS-vergadering