Meterstand energieagenda 2016-2020-2050

Datum besluit: 3 maart 2020


Gedeputeerde Staten hebben de Meterstand 2020 vastgesteld. Dit is de voortgangsrapportage over het jaar 2019 van de Energieagenda 2016-2020-2050. De Meterstand wordt ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.

Type besluit: GS-vergadering