Samenwerkingsovereenkomst Zon op Infra met de provincie Noord-Holland en de provincie Noord-Brabant

Datum besluit: 3 maart 2020


De provincie Zuid-Holland en de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant werken samen om drie zonnefietspaden aan te leggen, waarbij zonne-energie wordt opgewekt in de verharding van het fietspad. De samenwerkingsafspraken dragen bij aan de versnelling van verdere ontwikkeling en toepassing van innovaties voor het opwekken van energie uit infrastructuur; Zon op Infra. Veel initiatieven op het gebied van vernieuwing en innovatie hebben behoefte aan een eerste echte klant. Publieke opdrachtgevers kunnen die rol spelen. Zon op Infra is nog niet op grote schaal toepasbaar. De lange termijn opgave van de provincies is om de ontwikkeling van Zon op Infra richting grootschalige toepasbaarheid te versnellen, waarbij de extra kosten voor aanleg zich uiteindelijk terugverdienen binnen de levensduur van de toepassing.

Type besluit: GS-vergadering