Uitvoering Klimaatakkoord industrie en mobiliteit

Datum besluit: 3 maart 2020


Provinciale Staten hebben op 13 november 2019 ingestemd met het Klimaatakkoord. Hierbij is Motie 901 aangenomen waarin Provinciale Staten het college van Gedeputeerde Staten verzoekt om hen actief te betrekken bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en hen te informeren over hoe de bewoners van Zuid-Holland betrokken worden bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. Op 17 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten het behandelvoorstel voor Motie 901 over betrokkenheid bij de uitvoering van het Klimaatakkoord vastgesteld en aan Provinciale Staten gestuurd. In de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu van 19 februari 2020 is aan Gedeputeerde Staten een aanvulling gevraagd op de onderwerpen industrie en mobiliteit. Gedeputeerden Staten geven in de brief aan Provinciale Staten een nadere toelichting op deze onderwerpen.

Type besluit: GS-vergadering