Uitvoeringsprogramma schone energie voor iedereen

Datum besluit: 3 maart 2020


In het Uitvoeringsprogramma 'Schone Energie voor Iedereen' staat wat de provincie de komende periode gaat doen om bij te dragen aan een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor Zuid-Holland. Daarbij staan deze onderwerpen centraal:
- duurzame warmte voor de gebouwde omgeving;
- een schone en betrouwbare elektriciteitsvoorziening;
- naar een toekomstbestendig systeem voor grondstoffen en energie.

Type besluit: GS-vergadering