Uitvoeringsprogramma schone energie voor iedereen

Datum besluit: 3 maart 2020In het Uitvoeringsprogramma 'Schone Energie voor Iedereen' staat wat de provincie de komende periode gaat doen om bij te dragen aan een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor Zuid-Holland. Daarbij staan deze onderwerpen centraal:
- duurzame warmte voor de gebouwde omgeving;
- een schone en betrouwbare elektriciteitsvoorziening;
- naar een toekomstbestendig systeem voor grondstoffen en energie.

Type besluit: GS-vergadering