Beantwoording Statenvragen 3595 van de PvdD - ontheffing doden vossen

Datum besluit: 31 maart 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen 3595 van Partij voor de Dieren met betrekking tot de ontheffing voor het gebruik van kunstlicht en bestrijding gedurende de nacht op de vos rondom weidevogelgebieden vastgesteld. In de beantwoording wordt ingegaan op de ontheffing voor het gebruik van kunstlicht en bestrijding gedurende de nacht op de vos rondom kwetsbare weidevogelgebieden. De ontheffing is niet bedoeld om het aantal vossen te beheren in Zuid-Holland, maar om weidevogels te beschermen door de vossenstand laag te houden rondom de kwetsbare weidevogelgebieden. Bij de weidevogels vindt veel nestverlies door predatie plaats, waarvan een belangrijk deel door de vos. De ontheffing maakt onderdeel uit van een brede aanpak in het kader van de achteruitgang van de weidevogels. Zo zet de provincie zich ook in voor de bescherming en verbetering van het leefgebied van de weidevogels.

Type besluit: GS-vergadering