Beantwoording Statenvragen 3597 van Groep GO over Aanvraag subsidie aardgasvrij maken van een tiental wijken in de provincie

Datum besluit: 31 maart 2020


Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie GO over de Elena-subsidieaanvraag Duurzame Wijkwarmte.

Type besluit: GS-vergadering