Beantwoording statenvragen 3598 FvD – maximum snelheid hulpdiensten

Datum besluit: 31 maart 2020


Op 16 maart 2020 is de maximumsnelheid overdag van 06.00 tot 's avonds 19.00 uur op snelwegen verlaagd van 130 km/uur naar 100 km/uur. De fractie van Forum voor Democratie in Provinciale Staten van Zuid-Holland is bezorgd over de effecten van de langere aanrijtijden op de hulpverlening door ambulances en vraagt hiervoor aandacht van Gedeputeerde Staten. De bevoegdheden voor de ambulancezorg liggen echter bij de desbetreffende veiligheidsregio en de regionale ambulancevoorziening. De eerste inschatting van de hulpdiensten is dat de effecten van de verkeersmaatregel op de aanrijtijden er vrijwel niet zullen zijn. De verantwoordelijke ministers blijven echter alert en hebben aangegeven bij knelpunten te bezien welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Overigens kunnen hulpdiensten in noodsituaties ook overdag nog steeds maximaal 40 km/uur boven de ter plaatse geldende maximumsnelheid rijden.

Type besluit: GS-vergadering