Beslissing op bezwaar Oranje Comité Poeldijk tegen weigering subsidie 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland

Datum besluit: 31 maart 2020


Gedeputeerde Staten hebben besloten het bezwaar van het Oranje Comité Poeldijk tegen het weigeren van een subsidie voor het project 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland, conform het advies van de bezwarencommissie, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

Type besluit: GS-vergadering