Brief aan college Alphen aan den Rijn over standpunt GS inzake uitbreidingslocaties kern Alphen

Datum besluit: 31 maart 2020


Op 17 januari 2020 is in een bestuurlijk overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn gesproken over woningbouw in de gemeente. In dit gesprek is aangegeven dat op dit moment een uitbreidingslocatie niet wenselijk en noodzakelijk is. Alphen aan den Rijn heeft namelijk tot 2030 voldoende binnenstedelijke mogelijkheden voor woningbouw. De provincie blijft met de gemeente in gesprek en denkt mee met de lange termijn visie van de gemeente voor zover dit past binnen het provinciale omgevingsbeleid.

Type besluit: GS-vergadering