Consultatie onderzoeken tarieven OV MRDH

Datum besluit: 31 maart 2020De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft een vijftal mogelijke tariefmaatregelen voor het OV onderzocht met als doelen een betere spreiding van reizigers, verhoging van opbrengsten en een toegankelijk OV. In de GS (Gedeputeerde Staten)-brief geeft de provincie desgevraagd een reflectie op deze voorstellen en wijst op de goede samenwerking tussen MRDH en de provincie op het gebied van OV. Ook wijst zij op het belang om probleemloos te kunnen reizen met het openbaar vervoer in het gehele gezamenlijke vervoersgebied.

Type besluit: GS-vergadering