Herbenoeming gedeputeerde Economische Zaken als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Biobased Delta 2019-2023

Datum besluit: 31 maart 2020


Gedeputeerde Staten hebben gedeputeerde Adri Bom-Lemstra voorgedragen als lid van de Raad van Toezicht van de stichting Biobased Delta voor de periode van 2019-2023.

Type besluit: GS-vergadering