Organisatie en IPO aanpak stikstof

Datum besluit: 31 maart 2020


Om goed samen te kunnen werken aan oplossingen voor de stikstofproblematiek in Nederland is door het IPO (Inter Provinciaal Overleg) -bestuur besloten om vanuit alle provincies samen te werken binnen één afzonderlijke organisatie voor stikstof die intensief samenwerkt met het rijk. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben op 31 maart 2020 ingestemd met de voorgestelde begroting van deze Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) en de voorgestelde kostendekking en -verdeling. Naast de gezamenlijk inspanningen binnen de IPS blijven we in Zuid-Holland ook zelf werken aan oplossingen voor de stikstofproblematiek.

Type besluit: GS-vergadering