Quickscan Planoptimalisatie

Datum besluit: 31 maart 2020


Het tekort aan woningen beheerst het nieuws. Zeker als het gaat om betaalbare woningen is er sprake van een groot tekort. In Zuid-Holland is het tekort aan woningen het grootst en de ruimtedruk het hoogst. De provincie laat met de Quickscan Planoptimalisatie zien dat we de laatste 150 jaar in steeds lager dichtheden zijn gaan bouwen en dat we in de nieuwe woningbouwplannen die trend doorzetten. Vervolgens wordt besproken waarom en hoe we met die trend kunnen breken. Een casus laat zien hoe we met planoptimalisatie meer, sneller, betaalbaarder en duurzamer woningen kunnen bouwen.

Type besluit: GS-vergadering