Analyse (concept)jaarrekeningen 2019 van de zeven provinciale publieke verbonden partijen

Datum besluit: 12 mei 2020


De provincie neemt deel in verbonden partijen. Om aan de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten invulling te kunnen geven worden de jaarrekeningen 2019 van de zeven provinciale publieke verbonden partijen ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden, inclusief analyse van deze jaarrekeningen.

Type besluit: GS-vergadering