Analyse ontwerpbegrotingen 2021 van de provinciale publieke verbonden partijen gemeenschappelijke regelingen

Datum besluit: 12 mei 2020


De provincie neemt deel in verbonden partijen. Om aan de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten invulling te kunnen geven worden de ontwerp begrotingen 2021 van de zeven provinciale publieke verbonden partijen aan Provinciale Staten aangeboden, inclusief analyse van deze ontwerp begrotingen.

Type besluit: GS-vergadering