Behandeling Motie 919: Let een beetje op elkaar’. Ondersteuning initiatief Groente en Fruit-Brigade tbv het aanbod verse groenten en fruit voor de voedselbank-pakketten

Datum besluit: 12 mei 2020Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de manier waarop ze invulling willen geven aan motie 919: ‘Let een Beetje op elkaar’. Ondersteuning initiatief Groente en Fruit-Brigade ten behoeve van het aanbod verse groenten en fruit voor de voedselbank-pakketten.

Type besluit: GS-vergadering